ARTandMUSIC wystartował
19 września 2021
Międzynarodowy Dzień Języków Migowych
20 września 2021
Pokaż wszystkie

Zajęcia wspomagające dla uczniów

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. U. poz. 983) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pozwoliły szkołom już w czerwcu br. ubiegać się o środki finansowe na organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Zainteresowani rodzice uczniów klas IV-VIII złożyli deklarację na uczestniczenie w zajęciach.

Zajęcia wspomagające z j. angielskiego, j. polskiego i matematyki rozpoczynają się w tym miesiącu i będą prowadzone do końca roku kalendarzowego.

Harmonogram zajęć w załączeniuPOBIERZ

Elżbieta Matuszak

  dyrektor szkoły