Biblioteka szkolna

 

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.

                 Kornel Makuszyński                                                   

 

Biblioteka to bardzo ważne miejsce w szkole, ponieważ jest tak zwaną „przestrzenią”, w której uczniowie mogą samodzielnie lub z pomocą nauczyciela bibliotekarza, wyszukać interesującą dla nich pozycję czytelniczą, mają również możliwość zdobycia potrzebnych informacji w zasobach internetowych. Odwiedzając pomieszczenie biblioteczne znajdziesz „swoje” działy, regały z ulubionymi książkami. To tutaj „zaszywając się w ciszy” możesz poczytać lub porozmawiać z innymi czytelnikami na temat ostatnio poznanej lektury. Jeśli zatem chcesz wzbogacić swój język, słownictwo, a także stać się bogatszym o nowe wiadomości, informacje oraz być bardziej kreatywnym, to zapraszamy do naszej szkolnej biblioteki.

Biblioteka Szkoły Podstawowej w  Sokolnikach czynna jest  codziennie w godzinach:

Poniedziałek 11.30 – 13.30
Wtorek 8.00 – 10.30, 11.30 – 11.50
Środa 11.30 – 12.20
Czwartek 8.00 – 10.30, 11.30 – 11.50
                          Piątek                               8.00- 9.30, 11.30 – 11.50

Klasy 0 – III

zerówka czwartek, 8.00 – 9.00
kl. I wtorek, 8.00 – 9.40
kl. II piątek, 9.00 – 9.30
kl. III czwartek, 9.00 – 10.00

Klasy IV – VIII – długa przerwa (godz. 11.30 – 11.50)

klasa IV poniedziałek
kl. V, VI wtorek
kl. VIIa środa
kl. VIIb czwartek
kl. VIII piątek

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej podczas przerw:

• Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce.
• Wszystkie książki podaje bibliotekarz.
• Podczas przerwy w bibliotece przebywają maksymalnie 2 osoby.
• Podczas długich przerw pierwszeństwo w korzystaniu z biblioteki szkolnej mają uczniowie wyznaczeni na ten dzień według harmonogramu.
• Jeśli w bibliotece nie ma czytelników wyznaczonych przez harmonogram, do biblioteki mogą wejść również uczniowie z pozostałych klas.

Czekamy na Ciebie codziennie!

 

LISTA LEKTUR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

                                                   Magdalena Rzepka

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz