Biblioteka szkolna

 

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.

                 Kornel Makuszyński                                                   

Bibliotekarze:

  • Sylwia Nowak – Koźma
  • Magdalena Rzepka

Biblioteka to bardzo ważne miejsce w szkole, ponieważ jest tak zwaną „przestrzenią”, w której uczniowie mogą samodzielnie lub z pomocą nauczyciela bibliotekarza, wyszukać interesującą dla nich pozycję czytelniczą, mają również możliwość zdobycia potrzebnych informacji w zasobach internetowych. Odwiedzając pomieszczenie biblioteczne znajdziesz „swoje” działy, regały z ulubionymi książkami. To tutaj „zaszywając się w ciszy” możesz poczytać lub porozmawiać z innymi czytelnikami na temat ostatnio poznanej lektury. Jeśli zatem chcesz wzbogacić swój język, słownictwo, a także stać się bogatszym o nowe wiadomości, informacje oraz być bardziej kreatywnym, to zapraszamy do naszej szkolnej biblioteki.

 

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej w  Sokolnikach czynna jest  codziennie w godzinach:

Dzień tygodnia M. Rzepka S. Nowak – Koźma
Poniedziałek 11:30 – 11:50 

12:35 – 13:35

10:45 – 11:30 

12:45 – 15:00

Wtorek 12:45 – 14:05 7:00 – 7:50
Środa 11:30 – 12:50 7:00 – 7:50 

10:35 – 10:45

Czwartek

9:40 – 10:35 

11:30 – 11:50

7:00 – 7:50

Piątek

10:45 – 11:30 11:30 – 11:50

 

 Czekamy na Ciebie codziennie!

LISTA LEKTUR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

                                                   Sylwia Nowak – Koźma,   Magdalena Rzepka

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz