6 marca 2014

Projekt „Przedsiębiorczość…”

„Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” to tytuł projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, w ramach […]
3 lutego 2014

Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej

Nasza szkoła została zaproszona do realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pn. „Przedsiębiorczość drogą  do nauki kreatywności i pracy zespołowej”.  Realizacja projektu rozpoczyna się w dniu […]