Dokumenty

– Statut Szkoły Podstawowej w Sokolnikach POBIERZ

– Kalendarz POBIERZ

– Regulamin Świetlicy Szkolnej POBIERZ

– Szkolny zestaw podręczników 2020/2021 POBIERZ

– Obowiązek Informacyjny RODO POBIERZ

– Regulamin korzystania z e-dziennikaPOBIERZ

 Dokumenty przedszkole

 – Wniosek o przyjęcie do przedszkola POBIERZ

 – Wniosek o przyjęcie do oddziału dzieci 6 – letnich  POBIERZ

 – Załączniki do wniosku o przyjęcie do przedszkola POBIERZ

 

Dokumenty dla ucznia i rodzica

– Procedura wydawania duplikatów dokumentów POBIERZ

– Wnioski o wydanie duplikatu dokumentu POBIERZ

– Procedura zwalniania ucznia z zajęć szkolnych POBIERZ

Dokumenty dla nauczycieli

– Karta wycieczki/imprezy POBIERZ

– Program wycieczki POBIERZ

– Lista uczestników wycieczki POBIERZ

– Zgoda rodziców na udział dziecka w imprezie POBIERZ

– Wykaz ocen cząstkowych z przedmiotów POBIERZ

– Wykaz proponowanych ocen KLASA IVKLASA V, VI, KLASA VII

– Zagrożenie oceną niedostateczną POBIERZ

– Sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego POBIERZ

– Sprawozdanie wychowawcy – w kl. I – III POBIERZ

– Sprawozdanie wychowawcy – w kl. IV – VII POBIERZ

– Wyniki klasyfikacji kl. IV – VIII KLASAIV , KLASAV,VI, KLASAVII

– Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych POBIERZ

– Sprawozdanie z działalności biblioteki POBIERZ

– Sprawozdanie z pracy sklepiku szkolnegoPOBIERZ

– Sprawozdanie z pracy koordynatora wychowania zdrowotnego POBIERZ

– Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCKPOBIERZ

– Sprawozdanie z realizacji godzin do dyspozycji dyrektora POBIERZ

– Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego POBIERZ

– Sprawozdanie nauczyciela z pracy dyd.wych. POBIERZ

– Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego POBIERZ