Dokumenty

– Statut Szkoły Podstawowej w Sokolnikach POBIERZ 

– Kalendarz roku szkolnegoPOBIERZ

– Regulamin Świetlicy SzkolnejPOBIERZ

-Karta zgłoszenia do świetlicyPOBIERZ

– Szkolny zestaw podręczników 2023/2024 POBIERZ

– Obowiązek Informacyjny RODO POBIERZ

– Regulamin korzystania z e-dziennikaPOBIERZ

 

Dokumenty przedszkole

– Wniosek o przyjęcie do przedszkola POBIERZ

– Wniosek o przyjęcie do oddziału dzieci 6 – letnich  POBIERZ

–  Załączniki do wniosku o przyjęcie do przedszkola POBIERZ

– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dzieckaPOBIERZ

– RODOPOBIERZ

Dokumenty dla ucznia i rodzica

–  Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiejPOBIERZ

– Wniosek o wydanie duplikatu świadectwaPOBIERZ

–  Wniosek o przyjęcie do klasy IPOBIERZ

– Wniosek o przyjęcie do klasy I spoza obwoduPOBIERZ

–  Załącznik do wnioskuPOBIERZ

–  Załącznik RODOpobierz

Dokumenty dla nauczycieli

– Karta wycieczki/imprezy POBIERZ

– Program wycieczki POBIERZ

– Lista uczestników wycieczkiPOBIERZ

– Zgoda rodziców na udział dziecka w imprezie POBIERZ

– Wykaz ocen cząstkowych z przedmiotów POBIERZ

– Wykaz proponowanych ocen KLASA IVKLASA V, VI, KLASA VII

– Zagrożenie oceną niedostatecznąPOBIERZ

– Sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnegoPOBIERZ

– Sprawozdanie wychowawcy – w kl. I – III POBIERZ

– Sprawozdanie wychowawcy – w kl. IV – VII POBIERZ

– Wyniki klasyfikacji kl. IV – VIII KLASAIV , KLASAV,VI, KLASAVII

– Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych POBIERZ

– Sprawozdanie z działalności biblioteki POBIERZ

– Sprawozdanie z pracy sklepiku szkolnegoPOBIERZ

– Sprawozdanie z pracy koordynatora wychowania zdrowotnego POBIERZ

– Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCKPOBIERZ

– Sprawozdanie z realizacji godzin do dyspozycji dyrektoraPOBIERZ

– Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego POBIERZ

– Sprawozdanie nauczyciela z pracy dyd.wych. POBIERZ

– Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego POBIERZ