Balik karnawałowy
14 stycznia 2013
Pierwsze kroki w przyszłość
16 lutego 2013
Pokaż wszystkie

Niebieski Grant

W trosce o środowisko, w kwietniu bieżącego roku, Volkswagen Poznań we współpracy zFundacją Nasza Ziemia zainicjował akcję, która ma poprawić świadomość ekologiczną wśród lokalnych społeczności z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Ogłoszono konkurs pt. hasłem „Niebieskie granty”. Celem konkursu było przygotowanie oraz realizacja działań w formie projektu, programu na rzecz poszerzania wiedzy o ochronie przyrody, kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, propagowania aktywnej edukacji ekologicznej w terenie oraz wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Nasza Szkoła, która podejmuje działania ekologiczne na co dzień- postanowiła wziąć udział w konkursie, gdzie można było pozyskać dofinansowanie w kwocie 6000zł na realizację zadań ekologicznych.

W piątek, 27 września 2013r. poznaliśmy wyniki konkursu. Był to prawdziwie świąteczny i szczęśliwy dla naszej szkoły dzień. Projekt  został wysoko oceniony przez komisję konkursową. Szkoła w Sokolnikach znalazła się w czołówce Laureatów  II edycji programu„Niebieskie Granty”.

 

 

Laureaci programu „Niebieskie Granty”

– Szkoła Podstawowa nr 9 w Poznaniu  – projekt „Rady na Odpady”

– Szkoła Podstawowa w Wierzonce – projekt „Zielony Szlak prowadzi nas”

– Szkoła Podstawowa w Sokolnikach – projekt „Otwieramy drzwi naturze”

– Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu  – projekt „Ekogra – edukacja poprzez zabawę”

http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2015284,niebieskie-granty-ekologiczne-nagrody-dla-wielkopolan,id,t.html

http://www.lepszypoznan.pl/2013/10/03/24-tysiace-zlotych-na-ekologie.html

 

Założenia projektu

Projekt „OTWIERAMY DRZWI NATURZE”, nad którym pracowały Elżbieta Jędraszak, Elżbieta Matuszak i Magdalena Wojciechowska, skierowany jest do uczniów i rodziców szkoły oraz społeczności lokalnej. Celem projektu jest prowadzenie działań edukacyjnych, ekologicznych i przyrodniczych z wykorzystaniem zaplecza leśnego. Najmłodsze dzieci będą poznawać rośliny i zwierzęta mieszkające w lesie oraz sposoby ochrony przyrody. Wśród uczniów starszych prowadzone będą działania i obserwacje ukazujące różne funkcje lasu, zjawiska i procesy w nim zachodzące. Ukażemy sposoby ochrony lasu i jego mieszkańców. Z pozyskanej dotacji zorganizujemy dla ptaków leśną stołówkę i budki lęgowe. Uczniowie z pomocą rodziców i wychowawców zbudują karmniki i budki. Zasadzimy na terenie lasu nowe drzewa, a wokół szkoły, od strony lasu jarzębinę, gatunki głogów, kalinę koralową, berberys, czeremchę amerykańską. Ich owoce będą  cennym pożywieniem dla leśnych ptaków. Wskażemy na negatywne działania ze strony człowieka, pokażemy sposoby walki z dzikimi wysypiskami śmieci, organizując cykliczne akcje Sprzątania Świata. Przewodnikiem po naszych lasach będą leśnicy, pracownicy Nadleśnictwa Jarocin z Wielkopolski. Leśnicy są źródłem bogatej wiedzy o polskich lasach, ich historii, walorach przyrodniczych i nie tylko, dlatego postanowiliśmy zabrać uczniów na zieloną lekcję prowadzoną przez leśnika, do miejscowego, oddalonego o 5 km lasu w Gorazdowie. Z pozyskanych środków zaplanowaliśmy Wycieczkę do Ośrodka Edukacji Leśnej w Czeszewie oraz Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego celem pokazania różnorodności gatunków drzew, krzewów rodzimego pochodzenia, zwierząt. Nauczyciele naszej szkoły we współpracy z rodzicami, władzami lokalnymi, społecznością lokalną podejmują działania ekologiczne takie jak: segregacja odpadów, zbiórka makulatury i elektrośmieci, zbiórka puszek nakrętek plastikowych oraz zbiórka baterii. W celu kształtowania postaw ekologicznych i świadomości społeczeństwa wystosujemy listy do mieszkańców i właścicieli firm oraz instytucji publicznych, wspierając Gminę w organizacji działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z ustawą „śmieciową”. Upiększymy teren wokół szkoły, zakupując z pozyskanych środków, roślinność do obsadzenia przyszkolnej oczyszczalni ścieków, Ogrodu Doświadczeń oraz do Kącików Zieleni w pobliżu placu zabaw.

Elżbieta Matuszak