Kadra pedagogiczna


Elżbieta Matuszak
Dyrektor


I ETAP EDUKACYJNY


Klaudia Bazylczuk
pedagog specjalny


Jolanta Janiszewska
nauczyciel religii


Zofia Marciniak
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Elżbieta Jędraszak
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda


Milena Jóźwiak-Szklarkowska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych


Izabela Paszkowska-Suhak
nauczyciel języka angielskiego


Monika Śmidowicz-Adamska
pedagog, logopeda


II ETAP EDUKACYJNY


Grzegorz Adamski
nauczyciel muzyki


Klaudia Bazylczuk
pedagog specjalny


Anna Górniak
nauczyciel matematyki


Katarzyna Górska
nauczyciel wychowania fizycznego


Jolanta Janiszewska
nauczyciel religii


Emilia Janowiak
nauczyciel języka angielskiego


Milena Jóźwiak-Szklarkowska
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa


Eugeniusz Kaczmarek
nauczyciel historii, przyrody, geografii i techniki


Ewa Kaczmarek
nauczyciel języka niemieckiego


Grażyna Nowak
nauczyciel chemii i fizyki


Izabela Paszkowska-Suhak
nauczyciel języka angielskiego i plastyki


Ewa Pocztarek
nauczyciel biologii


Magdalena Rzepka
nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz


Monika Śmidowicz-Adamska
pedagog szkolny, nauczyciel informatyki i doradztwa zawodowego


Anna Wojciechowska
nauczyciel języka polskiego


ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE


Renata Biadasz-Dym
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Jolanta Janiszewska
nauczyciel religii


Emilia Janowiak
nauczyciel języka angielskiego


Agnieszka Maik
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Elżbieta Matuszak
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Monika Patrzek
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Monika Śmidowicz-Adamska
pedagog, logopeda