Kadra pedagogiczna


Elżbieta Matuszak
Dyrektor


Milena Jóźwiak-Szklarkowska
Wicedyrektor


I ETAP EDUKACYJNY


Renata Biadasz-Dym
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Małgorzata Dembińska-Staszak
nauczyciel religii


Elżbieta Jędraszak
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda


Natalia Kowalska
psycholog


Zofia Marciniak
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Izabela Paszkowska-Suhak
nauczyciel języka angielskiego


II ETAP EDUKACYJNY


Małgorzata Dembińska-Staszak
nauczyciel religii


Tomasz Dobrowolski
nauczyciel chemii, edukacji dla bezpieczeństwa


Stefania Felicka
nauczyciel doradztwa zawodowego


Mariola Fórmaniak
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie


Bogusław Jarmużek
nauczyciel fizyki i informatyki


Eugeniusz Kaczmarek
nauczyciel historii, przyrody, geografii i techniki


Ewa Kaczmarek
nauczyciel języka niemieckiego


Agnieszka Konopka Adamska
nauczyciel muzyki


Natalia Kowalska
psycholog


Sylwia Nowak - Koźma
nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz


Izabela Paszkowska-Suhak
nauczyciel języka angielskiego i plastyki


Ewa Pocztarek
nauczyciel biologii


Eliza Pohl
nauczyciel języka angielskiego


Magdalena Rzepka
nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz


Marcin Siemiątkowska
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie


Monika Śmidowicz-Adamska
pedagog szkolny


Arleta Walkowska
nauczyciel matematyki


Robert Wawrzyniak
nauczyciel wychowania fizycznego


ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE


Agnieszka Bachorska
wczesne wspomaganie rozwoju


Renata Biadasz-Dym
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Małgorzata Dembińska-Staszak
nauczyciel religii


Jolanta Janiszewska
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Milena Jóźwiak - Szklarkowska
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Natalia Kowalska
psycholog


Zofia Marciniak
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Elżbieta Matuszak
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Weronika Matuszak
rytmika


Monika Patrzek
nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych


Eliza Pohl
nauczyciel języka angielskiego


Alicja Tomaszewska
zajęcia rewalidacyjne-niepełnosprawność ruchowa


Marika Wojtas
nauczyciel wychowania przedszkolnego