Kadra pedagogiczna


Elżbieta Matuszak
Dyrektor


Milena Jóźwiak-Szklarkowska
Wicedyrektor


I ETAP EDUKACYJNY


Małgorzata Dembińska-Staszak
nauczyciel religii


Jolanta Janiszewska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Elżbieta Jędraszak
logopeda


Zofia Marciniak
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Izabela Paszkowska-Suhak
nauczyciel języka angielskiego


Magdalena Rogalińska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Monika Śmidowicz-Adamska
logopeda


II ETAP EDUKACYJNY


Małgorzata Dembińska-Staszak
nauczyciel religii


Tomasz Dobrowolski
nauczyciel informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa


Adam Egiert
nauczyciel języka angielskiego


Bogusław Jarmużek
nauczyciel fizyki i informatyki


Eugeniusz Kaczmarek
nauczyciel historii, przyrody, geografii i techniki


Ewa Kaczmarek
nauczyciel języka niemieckiego


Agnieszka Konopka Adamska
nauczyciel muzyki


Izabela Paszkowska-Suhak
nauczyciel języka angielskiego i plastyki


Ewa Pocztarek
nauczyciel biologii


Magdalena Rzepka
nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz


Magdalena Rogalińska
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie


Ewa Rogowicz
nauczyciel chemii


Marcin Siemiątkowski
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie


Monika Śmidowicz-Adamska
pedagog szkolny, nauczyciel doradztwa zawodowego


Arleta Walkowska
nauczyciel matematyki


Robert Wawrzyniak
nauczyciel wychowania fizycznego


Katarzyna Wiatrowska
nauczyciel języka polskiego


ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE


Renata Biadasz-Dym
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Małgorzata Dembińska-Staszak
nauczyciel religii


Jolanta Janiszewska
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Elżbieta Jędraszak
nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda


Milena Jóźwiak - Szklarkowska
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Zofia Marciniak
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Elżbieta Matuszak
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Monika Patrzek
nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych


Izabela Paszkowska-Suhak
nauczyciel języka angielskiego


Monika Śmidowicz-Adamska
logopeda


Katarzyna Wiatrowska
nauczyciel wychowania przedszkolnego