Kadra pedagogiczna


Elżbieta Matuszak
Dyrektor


I ETAP EDUKACYJNY


Małgorzata Dembińska-Staszak
nauczyciel religii


Jolanta Janiszewska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Elżbieta Jędraszak
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda


Milena Jóźwiak-Szklarkowska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolne, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnychj


Izabela Paszkowska-Suhak
nauczyciel języka angielskiego


Monika Śmidowicz-Adamska
logopeda


II ETAP EDUKACYJNY


Grzegorz Adamski
nauczyciel muzyki


Małgorzata Dembińska-Staszak
nauczyciel religii


Adam Egiert
nauczyciel języka angielskiego


Milena Jóźwiak-Szklarkowska
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa


Eugeniusz Kaczmarek
nauczyciel historii, przyrody, geografii i techniki


Ewa Kaczmarek
nauczyciel języka niemieckiego


Grażyna Nowak
nauczyciel chemii i fizyki


Izabela Paszkowska-Suhak
nauczyciel języka angielskiego i plastyki


Ewa Pocztarek
nauczyciel biologii


Magdalena Rzepka
nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz


Magdalena Rogalińska
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie


Monika Śmidowicz-Adamska
pedagog szkolny, nauczyciel informatyki i doradztwa zawodowego


Arleta Walkowska
nauczyciel matematyki


Robert Wawrzyniak
nauczyciel wychowania fizycznego


Anna Wojciechowska
nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz


ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE


Renata Biadasz-Dym
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Małgorzata Dembińska-Staszak
nauczyciel religii


Jolanta Janiszewska
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Elżbieta Jędraszak
nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda


Zofia Marciniak
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Elżbieta Matuszak
nauczyciel wychowania przedszkolnego


Monika Patrzek
nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych


Izabela Paszkowska-Suhak
nauczyciel języka angielskiego


Monika Śmidowicz-Adamska
logopeda