Kiermasz Ozdób Świątecznych
25 grudnia 2013
Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej
3 lutego 2014
Pokaż wszystkie

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

 

 

Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, przystąpiła do realizacji kolejnego projektu pod hasłem Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. Projekt to wynik współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej.

 

W ramach projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” ponad 9000 uczniów z 226 wielkopolskich szkół podstawowych stworzy zbiór multimedialnych wpisów, poświęconych wybitnym postaciomwywodzącym się z każdej gminy naszego województwa.

 

Głównym celem projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” jest wdrożenie w wybranych szkołach  podstawowych województwa programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W założeniu ma być on interdyscyplinarną przygodą naukową, która pomoże uczniom połączyć wiedzę szkolną z zakresu historii, geografii, przyrody czy języka polskiego – z rozwojem ich kompetencji interpersonalnych.

 

Projekt w liczbach:

 

  • 9 040 uczniów zaangażowanych w projekt
  • 1 808 projektów uczniowskich, tworzących Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan
  • 1 130 urządzeń przenośnych dla szkół (laptopy i tablety)
  • 452 nauczycieli gotowych do prowadzenia zajęć metodą projektów
  • 226 wielkopolskich szkół wyposażonych w infrastrukturę dydaktyczną
    i włączonych do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego
  • 50 godzin zajęć pozalekcyjnych realizowanych metodą projektów dla każdego ucznia
  • 20 zespołów uczniowskich nagrodzonych w konkursie na projekty
  • 1 Cyfrowa Encyklopedia Wielkopolan, od początku do końca tworzona przez uczniów
 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i trwa do 30 czerwca 2015 roku.

 

Zajęcia realizowane w ramach projektu prowadzić będą:
Elżbieta Jędraszak i Magdalena Wojciechowska

 

Notatka sporządzona na podstawie informacji zaczerpniętych ze strony http://cdew.pl/.