Supermaturzysta
3 maja 2014
Przychylmy pszczołom nieba
6 maja 2014
Pokaż wszystkie

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

„Mijają lata i gaśnie pamięć ludzka
o tych, którzy żyli przed nami.
Dzieje życia wielu z nich zasługują na utrwalenie.”

Realizacja projektu Cyfrowej  Dziecięcej  Encyklopedii  Wielkopolan  rozpoczęła się 7 stycznia 2014r. Zakwalifikowani uczniowie, podzieleni na cztery podgrupy, pod opieką pani Elżbiety Jędraszak i pani Magdaleny Wojciechowskiej spotykali się na cotygodniowych zajęciach. Początkowo uczniowie poznawali istotę metody projektu i celowość realizowanego projektu. Dokonano podziału zadań
w podgrupach. Pod okiem nauczyciela zajęć komputerowych – testowano działanie otrzymanego sprzętu komputerowego, uczono się jak wykorzystać nowe technologie w realizacji projektu.
Następnie uczniowie wraz ze swoimi rodzicami i dziadkami, zastanawiali się, proponowali postaci do Cyfrowej Encyklopedii, które zostały opisane, a następnie zaakceptowane przez organizatorów projektu i podpisane przez profesora, doktora habilitowanego nauk historycznych, Waldemara Łazugę z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oto biografie osób, które umieszczone zostaną w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan:

bp Jan Czerniak – urodzony w Sokolnikach w 1906r.; biskup pomocniczy gnieźnieński w latach 1959 – 1989, od 1989 biskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej. Zawsze emocjonalnie związany z Sokolnikami.
Zmarł w 1999r. w Gnieźnie, w 67 roku kapłaństwa i 40-leciu sakry biskupiej. Został pochowany na cmentarzu św. Piotra i Pawła w Gnieźnie. 18 października 2012 jego szczątki ekshumowano i przeniesiono do krypty biskupów pomocniczych archidiecezji gnieźnieńskiej kościoła św. Piotra i Pawła w Gnieźnie.

ks. Władysław Cichowski – proboszcz parafii Sokolniki, niezwykle zaangażowany w życie wsi, z jego inicjatywy rozpoczęto budowę murowanego kościoła, zamordowany , zmarł w 1940r. w obozie w Gusen.

Stanisław Grabowski – społecznik, mieszkaniec Sokolnik,
jeden z pomysłodawców budowy szkoły, Przyjaciel Szkoły, wieloletni Sołtys Sokolnik, zastępca wójta Gminy Kołaczkowo. Zmarł we wrześniu 2013r.

Ppor. rez. Tadeusz Zygmunt Hernes – urodzony w Borzykowie, dziennikarz, satyryk, założyciel, I prezes klubu lit.-art. „Stratosfera”. Współpracownik rozgłośni poznańskiej Polskiego Radia. Zginął w 1940 roku w Katyniu. 

Zajęcia projektowe mają inny charakter niż lekcje. Uczniowie aktywnie pracują
w grupach, rozmawiają, badają, wykorzystują materiały źródłowe, wyjeżdżają
na wycieczki, prowadzą wywiady z osobami, które są bogatym źródłem wiedzy historycznej i nie tylko…, spotykają się z członkami rodzin osób, które wytypowane zostały do umieszczenia w encyklopedii.

Na jednych z zajęć Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii gościem był pan Marian Opielski – mieszkaniec Sokolnik. Uczestnicy zdumieni byli wiedzą pana Opielskiego, jego zamiłowaniem i zaangażowaniem w sprawy dotyczące historii Sokolnik. W bardzo ciekawy sposób opowiadał o życiu ks. Cichowskiego, przedstawił dzieciom zbiory fotografii z życia Sokolnik, zaciekawił opowieściami
o dawnych mieszkańcach wsi oraz o historii miejscowego kościoła parafialnego.

Podczas ferii zimowych, zorganizowano wyjazd do Kołaczkowa, gdzie uczniowie spotkali się z Wójtem Gminy Kołaczkowo – panem Wojciechem Majchrzakiem,przewodniczącym Rady Gminy – panem Jerzym Wosiem oraz sekretarzem gminy – panią Bogumiłą Stramczewską. Uczestnicy projektu dowiedzieli się jaki jest podział administracyjny gminy, jakie są zadania sołtysów, radnych i wójta. Zwiedzili budynek Urzędu . Dowiedzieli się także jakie funkcje w Gminie pełnił pan Stanisław Grabowski.

Tego dnia uczniowie odwiedzili także Gminną Bibliotekę Publiczną w Kołaczkowie. Bibliotekarka-pani Anna Janasik – udostępniła dzieciom książki dotyczące historii najbliższej okolicy oraz udzieliła wskazówek, gdzie poszukiwać informacji
o opisywanych postaciach. Oprowadziła wycieczkę po Izbie Pamięci Władysława Reymonta. Następnie uczniowie przeszli na kołaczkowski cmentarz, gdzie odnaleźli symboliczny grób Ppor. rez. Tadeusza Zygmunta Hermesa, który zginął
w 1940 roku w Katyniu.

Na kolejnych zajęciach, uczniowie wybrali się na spotkanie z proboszczem parafii Sokolniki- ks. Markiem Stajkowskim. Podczas pobytu w neobarokowym parafialnym kościele św. Jakuba Większego Apostoła, proboszcz opowiadał
o historii kościoła, którego początki istnienia datuje się na XIII wiek. Dzieci odczytywały informacje, tabliczki pamiątkowe darczyńców umieszczone
w kościele. Zadawały proboszczowi także wiele pytań związanych z pełnieniem funkcji księdza, biskupa oraz jak można pozyskać informacje zapisane w księgach parafialnych.

2 kwietnia na zajęcia zaproszono panią Danutę Grabowską, mieszkankę Sokolnik
i wdowę po zmarłym Stanisławie Grabowskim. Pani pokazała dzieciom kronikę, którą prowadziła wspólnie z mężem. Znajdują się w niej ciekawe wpisy dotyczące budowy naszej szkoły. Jest to cenne źródło informacji, wzbogacone fotografiami oraz kopiami różnych dokumentów, certyfikatów i podziękowań. Wielkim zaskoczeniem było przekazanie kroniki na rzecz szkoły, za co w imieniu Dyrektora oraz Społeczności Uczniowskiej serdecznie dziękujemy.

Dnia 23 kwietnia 2014r. rozwijając umiejętności poszukiwania informacji oraz krocząc śladami opisywanych duchownych bp Jana Czerniaka i ks. Władysława Cichowskiego uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. „Wstęp do genealogii”. Lekcja odbyła się w Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. W czasie zajęć uczniowie mieli możliwość poznania źródeł i metod badania w genealogii. Każdy uczestnik stworzył drzewo genealogiczne własnej rodziny. W trakcie pracy dzieci zauważyły jak ulotna i krucha jest pamięć dotycząca naszych najbliższych. Posługując się nowoczesnymi technikami multimedialnymi mogli zapoznać się ze stronami internetowymi oraz metodami zapisywania informacji o przodkach. Uczniowie zwiedzali również muzeum, poszukując skarbów ukrytych w gablotach, odkrywając ich pochodzenie i znaczenie w historii. Mieli też możliwość zwiedzenia Bazyliki Prymasowskiej Wniebowzięcia NMP i św.Wojciecha.

Realizacja I etapu projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan zbliża się ku końcowi. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, a ich dużym atutem była możliwość korzystania z nowych tabletów i laptopów.

Bardzo dziękujemy wszystkim,
z którymi mogliśmy się spotkać realizując projekt.

Dziękujemy  uczniom,  Rodzicom i Dziadkom,
którzy włączyli się w poszukiwanie informacji.

Dziękujemy Pani Dyrektor za decyzję o przystąpieniu do projektu!!!

 

Elżbieta Jędraszak
Magdalena Wojciechowska