Mistrzowie Kodowania
27 lutego 2015
Spotkanie z dietetykiem
12 marca 2015
Pokaż wszystkie

Biogramy osób opisywanych w II edycji Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan

 

        WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT

Pisarz, noblista, Honorowy Obywatel Powiatu Wrzesińskiego.
Urodzony 7 maja w Kobielach Wielkich pod Radomskiem jako syn Józefa-organisty oraz nauczyciela muzyki i kaligrafii i Antoniny z Kupczyńskich. Od 1900 roku poświęcił się wyłącznie pisarstwu, co zostało zwieńczone literacką Nagrodą Nobla w 1924r. Już jako znany pisarz nabył w październiku 1920 r. resztówkę Kołaczkowo pod Wrześnią, obejmującą neoklasycystyczny pałac, park krajobrazowy oraz około 213ha użytków rolnych. Pałac W Kołaczkowie stał się ośrodkiem życia kulturalnego i przebywało w nim wiele wybitnych osobistości z kręgu literatury, sztuki i polityki.
Zmarł 5 grudnia 1925r. w Warszawie i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.

 

 

          EDWARD GRABSKI

Właściciel ziemski, żołnierz, przedsiębiorca, działacz społeczny, dziedzic Bieganowa.
Urodzony 8 lipca w Kruszy Podlotowej jako syn właściciela ziemskiego Mariana i Heleny z Broniszów.
W 1906r. przejął od ojca zarząd nad majątkiem w Bieganowie, gdzie założył kółko rolnicze.
W 1914R. został zmobilizowany do pruskiego 46 pp jako zastępca oficera. Walczył na froncie francuskim, gdzie został mianowany podporucznikiem. W latach 1915 – 1918 był dowódcą szwadronu i adiutantem w 5 Oddziale Trenów w Poznaniu. Od stycznia 1919r. prowadził nabór do szwadronu jazdy, poznańskiego 3 (17) Pułku Ułanów Wielkopolskich. W 1919r. po śmierci Leona Grabskiego został głównym wykonawcą jego testamentu oraz współudziałowcem i współwłaścicielem cukrowni i garbarni w Gnieźnie, majątków Kustodia i Rzeczycy. Był głównym inicjatorem powołania Banku Kupiecko – Przemysłowego we Wrześni, komendantem Powiatowej Komendy Uzupełnień w Gnieźnie. W 1924r. został awansowany na stopień rotmistrza, a w 1929r. za liczne zasługi dla Kościoła papież Pius XI nadał mu godność szambelana papieskiego. Był prezesem rad nadzorczych  licznych organizacji i przedsiębiorstw. Jako dziedzic Bieganowa w znaczny sposób przyczynił się do powstania infrastruktury wsi w obecnym jej kształcie. Gruntownie odnowił kościół, ufundował dwa nowe dzwony. Wspomagał miejscową szkołę, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Szkolnej.
W czasie II wojny światowej rodzina Grabskich została wysiedlona z Bieganowa, a później wywieziona do obozu w Furtwagen w Badenii. Po powrocie do kraju w 1946r. jego majątek został znacjonalizowany, a ponadto otrzymał zakaz osiedlania się w Wielkopolsce. Zmarł 8 marca 1951r. w Poznaniu i pozostał pochowany na Cmentarzu Górczyńskim.

 

 

 JAN DĘBICKI

Powstaniec wielkopolski, kombatant, działacz społeczny.

Urodzony 31 grudnia w Borzykowie jako syn Wawrzyna i Katarzyny Baranowskiej. W 1914r. został powołany na ćwiczenia w Gorzycach i wysłany na front. Walczył w Rumunii, a następnie został przerzucony na front francuski gdzie odniósł poważne rany i był poddany leczeniu. Dochodząc do zdrowia w szpitalu dowiedział się o wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Postanowił przyłączyć się do Polaków. Został ujęty przez Prusaków jako dezerter i tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności uniknął rozstrzelania. We Wrześni zgłosił się ochotniczo do batalionu powstańczego i brał udział w walkach na froncie północnym. Po powstaniu walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Na początku kampanii wrześniowej odmówiono mu rejestracji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gnieźnie z powodu braku umundurowania i broni. W czasie okupacji pracował w Urzędzie Stanu Cywilnego w Borzykowie, a po wyzwoleniu prowadził gospodarstwo rolne.

Zmarł w grudniu 1972r. w Borzykowie i został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Kołaczkowie.
 

          JANUSZ SZKUDLAREK

Etnograf – amator, właściciel prywatnego muzeum i gospodarstwa agroturystycznego” Poniatówka” w Żydowie. Od ponad trzydziestu lat bada historię pogranicza prusko-rosyjskiego. Dokumentuje wytwory chłopskiej kultury zaboru pruskiego, zatem historię naszych pradziadów. Panu Januszowi udało się odtworzyć klimat i charakter kuźni poniatówki. W niewielkim pomieszczeniu znalazło się: palenisko, skórkowy miech, wiertarka stołowa,  kowadło, maszyna do obręczy, kamień do ostrzenia, kozioł do kucia koni. Niektóre elementy wyposażenia mają nawet 130 lat. Ponadto w zbiorach jest ponad 1500 przedmiotów, w tym kilka powozów konnych. Spora część  eksponatów pochodzi
z gospodarstw, chat wiejskich z najbliższej okolicy, najczęściej z czasów zaboru pruskiego. Znajdują się wśród nich przedmioty związane z zanikającymi zwodami: szewstwem, zduństwem, kołodziejstwem, bednarstwem.

Największe sukcesy państwa Szkudlarków to:

  • II miejsce w konkursie na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim – 2008r.,
  • Poniatówka w Żydowie zostaje umieszczona w oficjalnym katalogu promującym województwo wielkopolskie. – 2009r.,
  • I nagroda za najbardziej zadbaną zagrodę w powiecie wrzesińskim – 2010r.,
  • Nagranie na terenie Poniatówki 306 odcinka programu „Maja w ogrodzie” stacji TVN- 2012r.,
  • Nagroda im. Władysława Reymonta – tytuł nadawany przez Radę Gminy w Kołaczkowie – 2014r.

 

E.Jędraszak